Kalnėnai

Kálnėnai dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • Liste deutscher Bezeichnungen litauischer Orte — Diese Liste deutscher Bezeichnungen litauischer Orte stellt die bis 1920 oder 1945 offiziellen und teils heute noch geläufigen deutschen Bezeichnungen von Städten, Flüssen, Inseln im Gebiet des ehemaligen Ostpreussen (Memelland), etc. denen… …   Deutsch Wikipedia

  • Mažeikiai — Wappen Staat …   Deutsch Wikipedia

  • atsarga — atsargà sf. (3b) 1. Dkš atsargumas, pasisaugojimas, apsižiūrėjimas: Jaunas žmogus, be atsargõs (nemoka pasisaugoti) Ėr. Su ãtsarga ėjom Šk. Dėl atsargõs galim paveizėti BM372. Visas tas atsargas dėl to vien darė, idant kokia norint nelaima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gebėti — gebėti, gẽba, ėjo intr. 1. (su bendratimi) turėti papratimą, mėgti: Aš nègebu eiti su kurpėmis į miestelį, t. y. neturiu papročio J. Mano vyras geba gerti arielką J. Anyta geba tapnoti ligonį J. Ana nègeba keikti, blazgatyti J. Ana per skūpumą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griūtis — griūtìs sf. (4) 1. DŽ sniego ar žemės masės griuvimas nuo kalno: Kaip amžino sniego griūtis pasileido nuo savo kalnų kalnėnai A.Vien. Iš čia pamatau aš, kaip griūtys uolų į bedugnę nugrimzta rš. 2. griūvantis, irstantis skardis, kalno šonas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išstatinėti — Rtr 1. M, Š, Ser, DŽ, KŽ iter. dem. išstatyti 3: Ar jau išstatinėjot durpes? Lzd. 2. iter. dem. išstatyti 4: Tas dar yra minėtinu, jog lietuviai, kalnėnai ir žemaičiai, neturėjo nė kokių stabų ir paveikslų savo dievų, žinyčiose išstatinėtų, kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išturėti — išturėti, ìšturi (ištùri NdŽ), ėjo LVI821; Amb 1. tr. L, Žž, Mžš pajėgti, laikyti, kad nepabėgtų, neištrūktų, išlaikyti: In virveliūtės veda telyčią, neìšturi Klt. Ir išturėk, kai ir taũ patį arklys vedžioja Trgn. Išturėsi tu arklį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kriauklys — 2 kriauklỹs sm. LVII263, J, J.Jabl zool. varnas: Kriauklio maita S.Dauk. Nežinovas dar tartum, jog kalnėnai ir žemaičiai kieles, gandrus, plesdingas, varnus, arba kriauklius, šarkas ir ežius už šventus turia S.Dauk. Kriauklyti, ką beveiki?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • narsauti — narsauti, auja, ãvo intr. DŽ būti narsiam, rodyti drąsą, drąsauti: Nešoko muštis – nebebuvo ko vienam prieš visus narsauti rš. Tegu tik mes jį sučiuptume! – narsavo policininkas V.Myk Put. Kalnėnai ir žemaičiai karėse nu neatminamų amžių didžiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paveikti — paveĩkti, ia (pàveikia), pàveikė Rtr, Š 1. tr. padaryti: Tuo tarpu nerado ką įdomesnio paveĩkti NdŽ. Nei aš gi žinau, nei numanau, kas man daryt, kas man paveikti, ar man jaunutei ažu stalo sėsti (d.) Š(Rš). Čia su malda nieko nepaveiksi Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.